نگارخانه

طبقه سوم شهرکتاب بوستان، ارائه‌دهنده‌ی لوازم تزئینی و هدایا، موسیقی و لوازم تخصصی هنری است.