مراسم دیدار با چیستا یثربی در شهرکتاب بوستان برگزار شد

عصر، چهارشنبه 10/شهریور/1395، مراسم دیدار با چیستا یثربی با حضور پرشور هواداران ایشان در شهرکتاب بوستان برگزار شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *