دورهمی کودکان در روز جهانی کودک، به همت شهرکتاب بوستان برگزار شد

دورهمی کودکان در روز جهانی کودک به مناسبت روز جهانی کودک عصر روز شنبه 17/مهر/ به همت شهرکتاب بوستان برگزار شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *